Logotyp | Tillbaka till startsidan

Om Alachriss

Bakom företaget finns Christina Norén, utbildad jurist och med många år i bankvärlden, bl.a. som kundansvarig för ett antal större börsnoterade företag. Ett krävande men självständigt arbete, som också medfört många och långa resor såväl i Europa och Asien som i Latinamerika.

Så småningom tog mitt intresse för inredning, estetik/arkitektur m.m. över och jag lämnade finansvärlden för en ny inriktning, som initialt medförde ett givande samarbete med Ekerö Möbler i Stockholm med främst import/försäljning av exklusiva italienska kök. Därpå följde uppdrag avseende inredning av kontor och lägenheter för en internationell bank och ett flertal uppdrag avseende privatbostäder.

Under två år var jag bosatt i Helsingfors och arbetade även där med olika inredningsuppdrag i samarbete med lokala leverantörer och hantverkare.

Tillbaka i Sverige köpte vi ett fritidhus för att testa hållbarheten i affärsidén "köpa-renovera-sälja fritidshus". Renoveringen genomfördes snabbt och värdehöjningen blev avsevärd, samtidigt som vi kunde använda huset som sommarbostad. Under rubriken referensobjekt kan ni se bilder på huset före och efter renovering.

Min juristbakgrund, erfarenhet av krävande kunder och av samarbete med leverantörer och hantverkare av olika slag och inte minst positiva utfall i egna projekt, är faktorer som torde kunna bli värdefulla när jag nu erbjuder mina tjänster till nya uppdragsgivare.

Verksamheten har utvecklats med ett antal nya projekt för olika kunders räkning. Hemsidan har därför uppdaterats med de senaste projekten.

Två av dessa renoverades inför försäljning, dock i olika omfattning. Båda möblerades sedan sparsamt (”möblering light”) inför visning. Projekten såldes till höga priser som mycket väl betalade kostnaderna.

Ett annat av projekt renoverades för utländsk banks räkning med syfte att behålla, förnya och förbättra helheten samt alla funktioner. Det blev således en mycket stor renovering och därefter möblerades lägenheten för att användas av bankens personal under längre eller kortare perioder, medan man letar mer permanent boende.

Oavsett orsaken för att anlita mig, är min filosofi ett stort personligt engagemang, eget arbete och stor fokus på varje projekt. Detta gör att genomförande kan göras på kortast möjliga tid utan att pruta på ett snyggt resultat. Vid renovering i samband med försäljning innebär det att få extra bra betalt och därmed finansiera kostnaderna man har lagt ner.

Copyright © 2011     Producerad av ahlund.se